کیت جدید راه اندازی شد!سنجش فلورومتری فاکتور C نوترکیب!

سنجش فاکتور C نوترکیب (rFC).یک روش پرکاربرد برای تشخیص اندوتوکسین های باکتریایی است که به عنوان لیپوپلی ساکارید (LPS) نیز شناخته می شود، اندوتوکسین ها جزء غشای خارجی باکتری های گرم منفی هستند که می توانند باعث ایجاد یک پاسخ التهابی قوی در حیوانات از جمله انسان شوند.سنجش rFC بر اساس استفاده از یک فرم مهندسی شده ژنتیکی از فاکتور C است، آنزیمی که به طور طبیعی در خون خرچنگ نعل اسبی یافت می شود و در مسیر لخته شدن نقش دارد.در سنجش rFC، فاکتور C نوترکیب برای تشخیص حضور اندوتوکسین ها با اندازه گیری توانایی آنزیم برای بریدن یک بستر مصنوعی در حضور اندوتوکسین ها استفاده می شود.در مقایسه با روش‌های سنتی تشخیص اندوتوکسین، مانند روش لیمولوس آمبوسیت لیزات (LAL) که از خون خرچنگ نعل اسبی استفاده می‌کند، سنجش rFC استانداردتر و تکرارپذیرتر در نظر گرفته می‌شود، زیرا به استفاده از معرف‌های مشتق شده از حیوان متکی نیست.سنجش rFC همچنین سازگار با محیط زیست و پایدارتر است، زیرا نیاز به جمع آوری و استفاده از خرچنگ های نعل اسبی در تشخیص اندوتوکسین را کاهش می دهد.

سنجش rFC توسط مقامات نظارتی، مانند فارماکوپه ایالات متحده (USP)، فارماکوپه اروپایی (EP) و فارماکوپه چینی (CP) برای استفاده در آزمایش کنترل کیفیت داروها و دستگاه‌های پزشکی تأیید شده است.

 

مزایای سنجش فاکتور c نوترکیب
سنجش فاکتور نوترکیب C (rFC) مزایای متعددی نسبت به روش‌های سنتی برای تشخیص اندوتوکسین‌ها، مانند روش لیمولوس آمبوسیت لیزات (LAL) دارد.برخی از مزایای سنجش rFC عبارتند از:
1. استانداردسازی: سنجش rFC یک فناوری DNA نوترکیب است که از یک پروتئین واحد و تعریف شده به عنوان معرف تشخیص استفاده می کند.این باعث می‌شود سنجش استانداردتر و کمتر مستعد تغییرپذیری در مقایسه با روش LAL باشد، که بر استفاده از مخلوط پیچیده پروتئین‌های استخراج‌شده از خون خرچنگ نعل اسبی متکی است.
2. تکرارپذیری: سنجش rFC دارای سطوح بالایی از تکرارپذیری است، زیرا از یک پروتئین منفرد و تعریف شده به عنوان معرف تشخیص استفاده می کند.این اجازه می دهد تا نتایج ثابتی را حتی در دسته های مختلف و تعداد زیادی از معرف ها بدست آورید.
3. کاهش استفاده از حیوانات: سنجش rFC روشی سازگار با محیط زیست و پایدارتر برای تشخیص اندوتوکسین است، زیرا نیازی به استفاده از حیوانات زنده یا قربانی مانند خرچنگ نعل اسبی ندارد.
4. مقرون به صرفه: سنجش rFC عموماً مقرون به صرفه تر از روش LAL است، به دلیل کاهش نیاز به حیوانات زنده و ماهیت استانداردتر سنجش.
5. پایداری: سنجش rFC قوی است و می‌تواند در طیف وسیعی از کاربردها، از جمله آزمایش کنترل کیفیت داروها، دستگاه‌های پزشکی، و سایر محصولاتی که ممکن است حاوی اندوتوکسین باشند، استفاده شود.
6. تأیید نظارتی: سنجش rFC توسط مقامات نظارتی مانند داروسازی ایالات متحده (USP)، داروسازی اروپایی (EP) و فارماکوپه چینی (CP) برای استفاده در آزمایش کنترل کیفیت داروها و دستگاه‌های پزشکی تأیید شده است.این امر سطح بالایی از اطمینان را در قابلیت اطمینان و دقت سنجش فراهم می کند.

 

 

برای پاسخگویی به تقاضای مختلف، Bioendo همچنین روش سنتی کیت سنجش اندوتوکسین لخته ژل، کیت سنجش لخته ژل سریع، کیت سنجش کمی تست اندوتوکسین را تولید و ارائه می کند.کیت سنجش آندوتوکسین کدورت سنجی جنبشیوکیت سنجش اندوتوکسین کروموژنیک جنبشی” .

 


زمان ارسال: فوریه-19-2023

پیام های خود را بگذارید